The Nordic Africa Institute

Om oss och vår webbplats

Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för samhällsvetenskaplig forskning om Afrika.

Institutet finns i Uppsala och förser de nordiska länderna med aktuella, kritiska och alternativa analyser av Afrika. NAI har också som uppgift att stärka samarbetet mellan afrikanska och nordiska forskare.

Vi strävar efter att göra kunskap om Afrika tillgänglig för forskare, beslutsfattare, medier, studenter och en intresserad allmänhet.

Om webbplatsen

Vår webbplats finns, utöver denna sida, endast på engelska då den stora majoriteten av våra besökare är forskare, studenter och beslutsfattare med engelska som språk eller arbetsspråk.

Gå till den engelska startsidan

Vår strategi

Nordiska Afrikainstitutets strategi 2022-2026 (endast på engelska)

Organisation

Nordiska Afrikainstitutet finansieras gemensamt av Sverige, Finland och Island, men är till formen en svensk statlig myndighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Institutet är en enrådsmyndighet, vilket innebär att det leds av en direktör som inför regeringen är ytterst ansvarig för de beslut som fattas.

Vid sin sida har direktören ett nordiskt sammansatt Program- och forskningsråd, vars uppgift är utöva insyn i verksamheten och vara ett rådgivande organ till direktören. Medlemmarna i Program- och forskningsrådet utses av den svenska regeringen. Rådet är sammansatt av två ledamöter och en suppleant från vardera av de nordiska länderna.

Här hittar du institutets kontaktuppgifter och våra enheter samt personal.

Mer information om NAI finns på de engelska sidorna About us.

Lediga jobb

Här hittar du våra lediga jobb.

Hur du överklagar beslut om anställning (Statens överklagandenämnd, öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna data

Här finns vår sida för öppna data

  • Grundat 1962
  • Gemensamt finansierat av Sverige, Finland och Island
  • Forskning med betoning på samhällsvetenskap
  • Bibliotek specialiserat på det moderna Afrika
  • Publikationer med mer än 600 titlar om utveckling, mänskliga rättigheter, konflikt m.m.
  • Konferenser och offentliga evenemang
  • Stipendier till nordiska och afrikanska forskare

Styrdokument