Search

1 - 15 of about 59Sort by date | relevance

 • Past and current visions of city planning
  Location: /news/articles/2011/09/14/111102/
  Excerpt: ... formal city often treating urban areas as laboratories for planning and social engineering In the case of the Uganda Protectorate luminaries such as Ernst May planner of Frankfurt am Main and Henry ...
 • Follow NAI researchers on field work
  Location: /news/articles/2011/10/03/102708/
  Excerpt: ... Uganda where he is studying urban planning In his new blog he reports on the changes taking place and the processes and agents behind the transformations Land redevelopment in these urban areas ...
 • Violent conflicts over land
  Location: /library/resources/thematicresources/conflicts-over-land/
  Excerpt: ... Mines Mining Politics Urban development Urban land Urbanization Combine the keywords with for instance specific countries or regions to narrow down search results Browse our holdings of ...
 • Brister tvingar fram lösningar
  Location: /news/articles/2012/06/05/093106/
  Excerpt: Så funkar talande webb 5 juni 2012 När infrastrukturen inte fungerar tvingas människor att improvisera lösningar för överlevnad Tillfälliga lösningar har blivit ryggraden i många afrikanska städer och ...
 • Remaking cities; workshop 7-9 March
  Location: /news/articles/2012/03/02/132827/
  Excerpt: ... In many cases formal urban planning under the aegis of urban planners and state officials clashes with the visions and practical solutions that are worked out by populations living in for ...
 • Historiska och nutida visioner om stadsplanering
  Location: /news/articles/2011/09/14/111102/
  Excerpt: ... ofta genom att behandla urbana områden som laboratorier för planering och social ingenjörkonst I Uganda Protektoratet använde framstående män som till exempel Ernst May stadsplanerare av ...
 • Följ NAIs forskare ute i fält
  Location: /news/articles/2011/10/03/102708/
  Excerpt: ... dem Markutvecklingen i dessa urbana miljöer resulterar ofta i att industrier shoppingcentra moderna bostäder och produktiva jordbruksindustrier sätts upp Detta leder i sin tur till att människor ...
 • En temporär lösning som blivit permanent?
  Location: /news/articles/2012/12/10/110606/
  Excerpt: ... är en ny forskare inom NAIs urbana kluster När det uppstår olika akuta lägen förflyttas människor till de temporära bostäderna I Delft har Kapstadens förvaltning byggt så kallade plåtburkshus Den ...
 • Infrastructure in people's daily lives
  Location: /news/articles/2012/08/21/125007/
  Excerpt: About text to speach August 21 2012 The home made lamp Obasanjo ya Kasa Obsanjo has failed Named after a former president in Nigeria The digital revolution with cell phones mobile internet etc ...
 • More and bigger cities end poverty?
  Location: /news/articles/2012/09/14/100502/
  Excerpt: ... It is very easy to see why urban solutions based on urban and economic theories are attractive to many Western governments Black and white statements such as Bangkok and Kinshasa are badly planned ...
 • Failing systems as opportunities
  Location: /news/articles/2012/06/05/093106/
  Excerpt: ... Trovalla reflects on African urbanity after watching the episode from Lagos in the broadcasted series on Megacities Josef is a man in his sixties and one of the Nigerian city of Jos s millions of ...
 • Remaking cities; workshop 7-9 mars
  Location: /news/articles/2012/03/02/132827/
  Excerpt: ... Under konferensen Urbanity Week den 7 9 mars i Uppsala möts internationella forskare för att diskutera dessa utmaningar för världens växande städer Till deltagarna hör den amerikanske ...
 • Resurrected apartheid
  Location: /news/articles/2014/03/13/143347/
  Excerpt: About text to speach March 17 2014 Twenty years after apartheid was abolished South African cities remain highly segregated This time the segregation is based not only on race or colour but also on ...
 • Infrastrukturen i människors vardag
  Location: /news/articles/2012/08/21/125007/
  Excerpt: ... kunskap om samtida afrikansk urbanitet En stor del av fältarbetet kommer att utföras i staden Jos som ligger nästan mitt i Nigeria cirka 20 mil nordost om huvudstaden Abuja Jos är en medelstor stad i ...
 • Förutspå infrastrukturen
  Location: /news/articles/2012/11/14/131656/
  Excerpt: Så funkar talande webb 14 november 2012 NAI forskarna Erik och Ulrika Trovalla har beviljats medel av Vetenskapsrådet för ett treårigt forskningsprojekt i den nigerianska staden Jos Deras forskning ...

Next »

1 234

To the top