The Nordic Africa Institute

Seminar

Hållbar Utveckling Afrika: med fokus på konflikt och klimat- Parlamentens ansvar

Time • 22 Feb 2017 10:00 - 12:00
Place • Sveriges Riksdag, Stockholm, Sweden.

Seminarium i riksdagen
Hållbar Utveckling Afrika: med fokus på konflikt och klimat- Parlamentens ansvar


Anmälan krävs.

Medverkande:

SIDA Staffan Smedby – chef Stödenheten för rättvisa och fred m fl
Nordiska Afrikainstitutet – Terje Östigård forskare, klimat
Afrikagrupperna – Gabi Björsson