The Nordic Africa Institute

Seminar

Kenya – hur ska valkrisen lösas?

Time • 9 Oct 2017 18:00 - 20:00
Place • ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, Sweden.

Efter Kenyas högsta domstols historiska beslut att underkänna presidentvalet i augusti befinner sig landet på okänd politisk mark. De flesta bedömare är eniga om att domen var ett tecken på rättssystemets oberoende. Samtidigt var det en tillfällig lösning på Kenyas långvariga problem med manipulerade val.

Inträde: 80 kronor. Boka biljett på www.abfstockholm.se

Frågorna som uppstår:

Kan valet göras om på ett korrekt sätt?

Hur kan förtroende skapas för valprocessen?

Och hur kan försoning ske med landets politiska opposition?

 

Medverkande:
• Beth Maina Ahlberg, pensionerad professor i sociologi
• Emma Elfversson, freds- och konfliktvetare, Uppsala
• Bo Göransson, tidigare svensk ambassadör i Kenya och generaldirektör för Sida
• Anders Sjögren, statsvetare, Nordiska Afrikainstitutet

Samtalsledare:
• Beatrice Kindembe, Afrosvenskarnas Riksförbund