Nordiska Afrikainstitutet, en myndighet som sorterar under utrikesdepartementet, är ett kunskapscentrum som bedriver samhällsvetenskaplig forskning om det moderna Afrika. Institutets verksamhet står på tre ben; forskning och kapacitetsuppbyggnad, bibliotek och dokumentation, samt kommunikation och policydialog.

NORDISKA AFRIKAINSTITUTET

söker en

Webbansvarig

Nu går vår webbansvariga vidare till nya uppdrag, och vi söker hennes efterträdare; en erfaren, nyfiken och innovativ webmaster. Vår externa webbplats finns i både svensk och engelsk version och våra besökare består av forskare, beslutsfattare, studenter och journalister i Norden och i Afrika, men även i den afrikanska diasporan. Det är därför viktigt att sajten uppfattas som tydlig, informativ, attraktiv och lättillgänglig av alla dessa grupper. Eftersom vi ser omfattande utvecklingsprojekt vid horisonten, så bör du trivas både med utveckling, och det mer kontinuerliga arbetet.

Den webbansvariga har helhetsansvaret för institutets webbplatser. Det innebär att samordna och utveckla struktur, funktionalitet och innehåll. I befattningen ingår också att skriva, redigera och publicera material samt att svara för de löpande uppdateringarna på den externa och interna webbplatsen samt andra relevanta digitala kanaler. Dessutom kommer du att fungera som institutets interna rådgivare när det gäller webben.

Den webbansvariga ingår i kommunikationsenheten och rapporterar till kommunikationschefen. Institutet, med ca 40 medarbetare, sitter i Afrikahuset, ett nyrenoverat funkishus i Botaniska trädgården i Uppsala.

Dina arbetsuppgifter

 • Optimera sökvägar, länkningar och layout med särskilt avseende på tillgänglighet
 • Agera beställare och projektledare vid webbutveckling
 • Kontinuerligt uppdatera externa webbplatsen samt uppdatera och utveckla den
 • Ansvara för att webbens utformning återspeglar institutets övergripande strategiska mål
 • Följa utvecklingen inom ”webbområdet” (inklusive sociala webben)
 • Vara ett stöd internt för de som vill ha hjälp med uppdateringar och struktur
 • Säkerställa att NAIs webbserver fungerar optimalt via hostingleverantör
 • Utveckla intranätet samt utbilda och samordna de interna administratörerna
 • Bidra med expertis i IT-relaterade projekt
 • Ta fram och analysera webbstatistik i Google Analytics
 • Bidra till institutets arbete med att nå beslutsfattare. Kartlägga deras förväntningar och behov för att de på bästa sätt ska kunna ta del av institutets resurser.
 • Delta i webb- och informationssamarbeten – t ex. med andra forskningsinstitut, Sida m fl.
 • Redigera och översätta webbtexter
 • Bistå vid framtagande och utskick av nyhetsbrev i MailChimp

Din utbildning

Du har en akademisk utbildning med inriktning mot kommunikation eller likvärdiga ämnesområden och flerårig arbetslivserfarenhet inom området

Din arbetslivserfarenhet

 • Gedigen erfarenhet av ett eller flera CMS, såsom WordPress, Drupal, EpiServer eller Roxen.
 • Erfarenhet av att vara ansvarig för externa och interna webbplatser
 • Erfarenhet av att leda och driva större utvecklingsprojekt inom webb
 • Erfarenhet av att vara beställare och länk mellan en organisation och leverantörer inom webbområdet
 • Erfarenhet av att bygga webbkompetens internt i din organisation
 • Erfarenhet av forsknings- eller kunskapsbaserad verksamhet är meriterande
 • Erfarenhet av arbete med sociala medier är meriterande
 • Erfarenhet av globala frågor, gärna i kombination med Afrika, är meriterande
 • Kunskaper i Google Tag Manager är meriterande.

Din personliga kompetens

 • Mycket god planerings- och organisationsförmåga
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
 • Förmåga att tänka strategiskt och att kunna se helheten
 • God samarbetsförmåga
 • Förmåga att dela med sig av sin kunskap på ett lättfattligt sätt och agera mentor i webbrelaterade frågor
 • God skriftlig och verbal förmåga
 • Vana vid att arbeta med akademiska texter

Vill du veta mer? Kontakta Victoria Engstrand-Neacsu, kommunikationschef eller Eva-Lena Svensson, personalchef. Fackliga representanter är Henrik Alfredsson (Saco-S) och Johan Sävström (ST). Samtliga når du på 018-471 52 00.

Välkommen med din ansökan senast den 8 april 2018 via e-post: nai-applications@nai.uu.se eller per post: Nordiska Afrikainstitutet, Box 1703, 751 47 Uppsala.

Institutet eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald.

To the top