Kommunikationschef

Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för kunskap, forskning, dokumentation och information om Afrika i Norden. Institutet som är en svensk statlig myndighet under Utrikesdepartementet grundades 1962 och finansieras gemensamt av de nordiska länderna. Institutet har 37 medarbetare och är beläget i Uppsala.

NORDISKA AFRIKAINSTITUTET söker en kommunikationschef

Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för kunskap, forskning, dokumentation och information om Afrika i Norden. Institutet som är en svensk statlig myndighet under Utrikesdepartementet grundades 1962 och finansieras gemensamt av de nordiska länderna. Institutet har 37 medarbetare och är beläget i Uppsala.

Kommunikationsenheten planerar och genomför extern och intern kommunikation med syfte att stödja NAIs verksamhetsmål enligt ”Strategi 2017-2021”. Enheten arbetar med att kommunicera forskning och analys som produceras av NAIs forskare genom att göra den synlig och tillgänglig för institutets målgrupper genom webbplatsen, publikationer, programaktiviteter och mediearbete.

Välkommen med din ansökan senast den 20 augusti 2017

Som kommunikationschef kommer du att ansvara för ledning, strategisk planering, samordning, utveckling och uppföljning av institutets kommunikations- och publikationsverksamhet samt ha personalansvar för enhetens fyra medarbetare. Du förväntas ta fram omvärldsanalyser, ha kontakt med beslutsfattare och andra för institutet viktiga målgrupper. Du kommer att ha det strategiska ansvaret för den externa och interna kommunikationen, samt för institutets publiceringsverksamhet. Du har också tillsammans med forskningschefen ett övergripande ansvar för att ge institutets målgrupper aktuell information och kunskap om Afrika. Det är således viktigt att institutets forskning är synlig i rätt forum för påverkan och att relevanta målgrupper upplever NAI som en viktig källa för kunskapsinhämtning. Kommunikationschefens ansvar omfattar även sociala medier, webbsida, intranät och nyhetsbrev. Du har direktören som närmaste chef och ingår i institutets ledningsgrupp. Du ska vara ett stöd för cheferna och forskarna vid institutet i strategiska kommunikations- och informationsfrågor.

Vi söker dig som har akademisk utbildning inom kommunikation och minst fem års erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete på strategisk nivå. Vi förutsätter att du har erfarenhet av att kommunicera forskning – helst inom samhällsvetenskap eller humaniora - samt har kunskaper om den akademiska världen i Norden. Du ska också ha mångårig erfarenhet av arbete i ledande ställning. Du ska ha stor vana vid att representera både i Sverige och internationellt samt ha erfarenhet av globala utvecklingsfrågor eller internationellt samarbete. Du måste ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Du ska ha stort intresse för sociala medier. Självklart är du kommunikativ och en duktig skribent som uttrycker dig tydligt och övertygande. Vi förutsätter att du har ett intresse för forskningsfrågor inom samhällsvetenskap och humaniora. Vidare skall du ha lätt för att skapa kontakt med andra människor och mycket god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Det är meriterande om du har erfarenhet av utvecklingsfrågor som rör Afrika. Det är också meriterande om du har erfarenhet av publiceringsverksamhet, grafisk formgivning liksom foto- och filmredigering och har kunskaper i ett annat nordiskt språk, franska, portugisiska eller arabiska.

Institutet eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald.

Vill du veta mer? Kontakta direktör Iina Soiri eller Eva-Lena Svensson, personalchef. Fackliga representanter är Henrik Alfredsson (Saco-S) och Johan Sävström(ST). Samtliga når du på +46 18 471 52 00.

Välkommen med din ansökan senast den 20 augusti 2017, gärna via e-post till nai-applications@nai.uu.se eller skicka den till Nordiska Afrikainstitutet, Box 1703, 751 47 Uppsala.

To the top