HR Generalist

Vi söker en HR generalist

HR-generalistens uppgift är att ge stöd i både operativa och strategiska HR-frågor till ledningen och till samtliga enhetschefer. HR-generalisten ska också ge stöd till alla medarbetare inom HR-området. HR-generalisten deltar i utvecklingen av interna policydokument, riktlinjer och processer som är kopplade till HR-området, och följer utvecklingen och förändringen av regler och lagar som är kopplade till HR-området. HR-generalisten deltar även i arbetet som gäller lokalfrågor, upphandlingar och andra administrativa processer inom institutet. HR-generalisten fungerar även som stöd till ekonomiadministrationen och till institutets gästforskarprogram. I uppgifterna kommer att ingå att vara ansvarig för övergången till ett nytt system för lönehantering.

Uppgifter och ansvar

HR-generalisten kommer att:

 • Hantera övergripande HR-frågor vid institutet vilket innebär att arbeta inom hela HR-området, både på operativ och strategisk nivå med rekrytering, arbetsrätt, lönesättning, förhandlingar, systematisk arbetsmiljöarbete, rehabilitering, jämställdhet och likabehandling.
 • Ha en rådgivande och stödjande roll i HR-relaterade frågor till enhetscheferna.
 • Informera om HR-frågor i hela organisationen.
 • Ansvara för introduktion av nyanställda.
 • Stödja utvecklingen av interna policydokument och rutiner.
 • Delta i samverkansmöten och i förhandlingar med fackföreningarna.
 • Ge stöd och råd i anställningsfrågor, friskvård och hälsa.
 • Sammanställa löneunderlag och kontrollera lönelistor i samarbete med stabschefen och ekonomiassistenten.
 • Sammanställa statistik och annan dokumentation för årsredovisning.
 • Uppdatera HR-frågor på intranätet och externa webben.
 • Vara kontaktperson för HR-frågor gentemot Statens Servicecenter och SPV.
 • Vara stöd till stabschefen i kontorsrelaterade frågor och upphandling.
 • Även andra uppgifter kan komma att ingå

Vi söker dig som har:

 • Universitets- eller högskoleexamen inom HR-området, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
 • Flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
 • Erfarenhet av arbete inom en svensk myndighet och kunskap om statliga bestämmelser inom arbetsområdet.
 • God erfarenhet av att arbeta konsultativt och serviceinriktat.
 • Utmärk förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Goda kunskaper i Officepaketet.
 • Har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika människor och att skapa förtroendefulla relationer.
 • Van vid att arbeta självständigt och ha god förmåga att prioritera, planera och organisera arbetet.
 • Van vid att arbeta strukturerat och lösningsorienterat

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av arbete inom internationell- och/eller multikulturell miljö.
 • Erfarenhet av att arbeta med Statens Servicecenter.

Vill du veta mer? Kontakta Tania Berger, administrativ chef. Fackliga representanter är Henrik Alfredsson (Saco-S) och Johan Sävström (ST). Samtliga nås på 018-471 52 00.

Välkommen med din ansökan senast den 2 augusti 2019 via e-post: nai-applications@nai.uu.se.

Institutet eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald.

To the top