The Nordic Africa Institute

Grafisk formgivare, vikariat (ad in Swedish)

Du kan inte längre söka detta jobb.

Senaste ansökningsdag var 16 november 2020.

Nordiska Afrikainstitutet söker en forskningskommunikatör med fokus på grafisk design och koordinering av vår publikationsfunktion.

Nordiska Afrikainstitutet är en svensk myndighet som sorterar under Utrikesdepartementet, men också ett nordiskt samfinansierat forskningsinstitut med uppdraget att producera och sprida kunskap om det moderna Afrika. Vi ser forskningsbaserad kunskap och analys som en viktig del av klokt beslutsfattande, och som vårt bidrag till arbetet med Agenda 2030.

Institutet står på tre ben: forskningen, det unika Afrikabiblioteket, och kommunikationsarbetet. Vi är sex kommunikatörer som har i uppdrag att se till att våra målgrupper, bland dem forskare och beslutsfattare, i Norden, EU, och Afrika, har tillgång till relevant kunskap om samhälleliga förändringar i det moderna Afrika. Det gör vi genom att producera och sprida publikationer, texter och filmer, utveckla och genomföra både större evenemang och mindre samtal, vidareutveckla vår nya webbplats, och strategiskt utöka vår närvaro i sociala medier. Bland annat.

Under första halvåret 2021 kommer en av våra medarbetare att vara föräldraledig och vi söker en kommunikatör med fokus på grafisk design för ett vikariat under denna period.

Din huvuduppgift är att producera våra policynoter. De görs i existerande mallar, och utöver nödvändig tillgänglighetsanpassning, så läggs en hel del tid på att producera infografik som kan användas både i tryckt version och i våra webbversioner.

När publikationerna är producerade så vidtar ofta ett arbete med att organisera samtal och briefingar i ämnet, något du gör tillsammans med vår eventansvariga kollega.

Layoutarbetet och publikationskoordineringen kommer att uppta drygt halva din arbetstid. Därför är vi nyfikna på vilken ytterligare kompetens inom kommunikationsområdet du kan bidra med. Forskningskommunikation är ett jättespännande område, tycker vi, och vi för hela tiden diskussioner om hur vi kan utveckla den.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Producera policynoter och andra kortare publikationer, och utifrån text och samråd med forskare skapa lämplig infografik.
 • Sprida publikationer i lämpliga nätverk, ladda upp dem i olika repositorier, och tillsammans med andra kommunikatörer marknadsföra dem i olika kanaler.
 • Stödja eventansvarig kommunikatör i planering och genomförande av lanseringar och andra event kopplade till publikationer.
 • Tillsammans med andra kommunikatörer lyfta institutets forskning och biblioteksresurser i olika kanaler.
 • Hantera kontakter med författare, samt tryckeri och förlagspartner.
 • Övrigt kommunikationsarbete kan förekomma.

Kvalifikationer

 • Dokumenterad erfarenhet av grafisk formgivning i InDesign.
 • Erfarenhet av att arbete på en kommunikationsavdelning eller motsvarande, gärna med forskningsinriktning.
 • Mycket goda kunskaper i engelska.

Meriterande

 • Erfarenhet av att producera infografik från komplicerat material.
 • Kunskap om samhälleliga förhållanden och förändringar i Afrika.

Utbildning

Relevant yrkesutbildning som kommunikatör eller formgivare.

Anställning

Vikariat, från december 2020 till och med juni 2021. Arbetsplatsen är Nordiska Afrikainstitutets lokaler i Botaniska trädgården i Uppsala kombinerat med arbete hemifrån.

För mer information

Kontakta enhetschef Victoria Engstrand-Neacsu, HR generalist Dan Åkhagen, eller fackliga representanter Johan Sävström (ST) och Henrik Alfredsson (Saco). Telefon växel 018-4715200.

Ansökan

Skicka en presentation av dig själv med en motivering till varför du tror att du skulle passa för jobbet, samt ett CV till nai-applications@nai.uu.se senast 2020-11-16. Rekryteringsprocessen kan komma att innehålla praktiska moment.