Search

1 - 15 of about 56Sort by date | relevance

 • Past and current visions of city planning
  Location: /news/articles/2011/09/14/111102/
  Excerpt: ... formal city often treating urban areas as laboratories for planning and social engineering In the case of the Uganda Protectorate luminaries such as Ernst May planner of Frankfurt am Main and Henry ...
 • Följ NAIs forskare ute i fält
  Location: /news/articles/2011/10/03/102708/
  Excerpt: ... dem Markutvecklingen i dessa urbana miljöer resulterar ofta i att industrier shoppingcentra moderna bostäder och produktiva jordbruksindustrier sätts upp Detta leder i sin tur till att människor ...
 • Failing systems as opportunities
  Location: /news/articles/2012/06/05/093106/
  Excerpt: ... Trovalla reflects on African urbanity after watching the episode from Lagos in the broadcasted series on Megacities Josef is a man in his sixties and one of the Nigerian city of Jos s millions of ...
 • Remaking cities; workshop 7-9 March
  Location: /news/articles/2012/03/02/132827/
  Excerpt: ... In many cases formal urban planning under the aegis of urban planners and state officials clashes with the visions and practical solutions that are worked out by populations living in for ...
 • Historiska och nutida visioner om stadsplanering
  Location: /news/articles/2011/09/14/111102/
  Excerpt: ... ofta genom att behandla urbana områden som laboratorier för planering och social ingenjörkonst I Uganda Protektoratet använde framstående män som till exempel Ernst May stadsplanerare av ...
 • Follow NAI researchers on field work
  Location: /news/articles/2011/10/03/102708/
  Excerpt: ... Uganda where he is studying urban planning In his new blog he reports on the changes taking place and the processes and agents behind the transformations Land redevelopment in these urban areas ...
 • Gender and Age in African Cities
  Location: /research/finalized_projects/gender/
  Excerpt: ... studies on African urban issues in the 21st century It sought to provide a specific urban based up to date and fine tuned study of a number of determinants and outcomes of processes and ...
 • Storstadsbornas utrymme för inflytande i fokus för NAI:s nya forskare Jenny Cadstedt
  Location: /news/articles/city-dwellers-room-for-in/
  Excerpt: ... ett nytt tillskott till det urbana forskningsklustret på Nordiska Afrikainstitutet Hon kommer att bedriva forskning om stadsplanering med särskilt fokus på formalisering av markägande och ...
 • Newsletter Editorial, November 2011
  Location: /news/articles/newsletter-editorial-nove/
  Excerpt: ... Byerley Last week the NAI Urban Dynamics research cluster was awarded funding from the Sida Department of Research Cooperation for a three year research project entitled Urban Imaginaries and ...
 • Brister tvingar fram lösningar
  Location: /news/articles/2012/06/05/093106/
  Excerpt: Så funkar talande webb 5 juni 2012 När infrastrukturen inte fungerar tvingas människor att improvisera lösningar för överlevnad Tillfälliga lösningar har blivit ryggraden i många afrikanska städer och ...
 • Remaking cities; workshop 7-9 mars
  Location: /news/articles/2012/03/02/132827/
  Excerpt: ... Under konferensen Urbanity Week den 7 9 mars i Uppsala möts internationella forskare för att diskutera dessa utmaningar för världens växande städer Till deltagarna hör den amerikanske ...
 • Informal settlements – relations between residents and the state explored
  Location: /pushes/2011/01/14/093512/
  Excerpt: ... Bello Yunusa Department of Urban and Regional Planning Ahmadu Bello University Nigeria was one of the guest researchers at NAI last year He has studied informal settlements their economic character ...
 • City dwellers’ room for influence in focus for NAI’s new researcher Jenny Cadstedt
  Location: /news/articles/city-dwellers-room-for-in/
  Excerpt: ... is since August part of the urban research cluster at the Nordic Africa Institute She will carry out research on urban planning Her special focus is on land formalisation and settlement upgrading in ...
 • Newsletter Editorial, November 2011
  Location: /news/articles/newsletter-editorial-nove/
  Excerpt: ... Byerley Last week the NAI Urban Dynamics research cluster was awarded funding from the Sida Department of Research Cooperation for a three year research project entitled Urban Imaginaries and ...
 • Bostadsstrategier i Kenya
  Location: /news/articles/2013/10/15/153016/
  Excerpt: ... och forskning om urbana bostäders dynamik i afrikanska städer och andra tätorter bedrivs men också inom andra angränsande ämnen och av beslutsfattare Peter A Makachia säger att bostäder ...

Next »

1 234

To the top