Resultat av Lissabon-mötet

Det nya partnerskapet mellan Afrikanska Unionen och EU inleddes med skarpa ordväxlingar om handelsavtal och mänskliga rättigheter.

I söndags undertecknade statscheferna vid Lissabon-mötet ett nytt gemensamt strategiskt partnerskap mellan den Afrikanska Unionens och Europieska Unionens medlemsstater. Partnerskapet ska, som Portugals president Socrates uttryckte det, leda in i en ny fas bortom det koloniala arvet som legat som en skugga över samarbetet mellan Afrika och Europa. Men början på detta mer jämbördiga partnerskap blev ganska sträv. Ordväxlingarna om de pågående handelsavtalen mellan EU och ACP-länderna (i gruppen ingår Afrika och de Karibiska länderna) och om mänskliga rättigheter var stundtals hetsiga.

I den förstnämnda frågan uttryckte  Senegals president Wade stor irritation över de pågående förhandlingarna om nya handelsavtal med EU, de sk Extended Partnership Agreements. Enligt honom, och många andra, kan EU:s hot om att införa avgifter för import från de afrikanska länder som inte undertecknat avtalen före årets slut komma att leda till en ekonomisk katastrof. Wade gick så långt som att säga att förhandlingarna ”avslutats”, vilket nog förvånade andra deltagare i mötet.

I frågan om mänskliga rättigheter växlades ord mellan såväl Zimbabwes president Mugabe och den tyska kanslern Angela Merkel och mellan Sudans president Al-Bashir och de franska och portugisiska presidenterna Sarkozy och Socrates.

Den portugisiska värden menade trots allt att mötet varit lyckat. Han framhöll att ”det var inte det fördolda tigandets möte” och menade att man hade vågat tala öppet om svårigheterna. AU:s ordförande, Ghanas president John Kufuor, talade till och med om ”utomordentliga resultat i förbindelserna mellan EU och Afrika”.

Carin Norberg,
Direktör vid Nordiska Afrikainstitutet

To the top