Professor Joseph Ki-Zerbo har avlidit

Den 4 december 2006 avled professor Joseph Ki-Zerbi i Ouagadougou, Burkina Faso. I den afrikanska akademiska världen har Ki-Zerbo länge varit ikonen, symbolen för ett oberoende intellektuellt ställningstagande, lärare för tre generationers afrikanska socialvetenskapare. Vi i Sverige, som har haft förmånen att träffa Ki-Zerbo under årens lopp, har imponerats av hans analytiska grundlighet, av hans eviga sökande efter sanning och hans ständiga kamp för social förändring och rättvisa.

Joseph Ki-Zerbo. Foto av Niclas Hällström.

Professor Ki-Zerbo föddes i Övre Volta (nuvarande Burkina Faso) 1922. Han utbildade sig i sitt hemland och i Frankrike. I slutet av 50-talet återvände han till Västafrika som politisk aktivist: samtidigt fortsatte han sina historiska studier. Hans första stora verk, Det svarta Afrikas historia, publicerades 1972 och blev snart ett standardverk för alla som studerar Afrika. Han var medlem av den vetenskapliga kommittè som ledde UNESCOs stora arbete med Afrikas historia och höll själv i arbetet med den första volymen i serien av åtta.

Ki-Zerbo fick Right Livelyhood Award (också kallat “det alternativa Nobelpriset”) 1997 för ”a lifetime of scholarship and activism that has identified the key principles and processes by which Africans can create a better future”. Fram till sin död var Ki-Zerbo chef för det forskningsinstitut i Ougadougo som han själv skapade 1980, Centre d´Etudes pour le Developpement Africain (CEDA). Han var också medlem av parlamentet och ledare för Parti pour la Démocracie et le Progrès. Under många år tillbringade professor Ki-Zerbo några veckor årligen vid Dag Hammarskjöld Fonden i Uppsala. Där hade vi som arbetade i Uppsala möjlighet att träffa honom.

Karin Andersson Schiebe gjorde 2002 en intervju med honom för News from the Nordic Africa Institute. På frågan om hur hans egna erfarenheter av att kombinera forskning och politk svarade han bland annat ”Det finns två exempel på forskningsområden som också är områden för politiska ställningstaganden om vi vill främja utvecklingen i Afrika: det ena är forskning och användning av nationella språk och det andra är forskning och hälsovård för allmänheten, inkluderande produktion av läkemedel…”.

Vi är många som besökt hans hemby och i den varma och mörka afrikanska natten fått ta del av hans djupa vishet och vidsynthet.  Med sina djupa kunskapar om afrikansk historia och den muntliga berättarteknik som varit förhärskande i Afika sedan urminnes tider har han gett oss minnen som vi aldrig kommer att glömma

Professor Ki-Zerbo var medlem av den afrikanska samhällsvetarorganisationen CODESRIA med säte i Dakar. Under hösten 2006 gjorde CODESRIA, med stöd från Ki-Zerbos familj, en serie bandade intervjuer. De ingår i institutets dokumentation av ledande afrikanska akademiker. Vi tar tacksamt emot denna gåva som genom den digitala tekniken snabbt kan spridas till alla Ki-Zerbos beundrare och efterföljare.

Stockholm 11 december 2006

Carin Norberg, direktör för Nordiska Afrikainstitutet
Lennart Wohlgemuth, direktör för Nordiska Afrikainstitutet 1993-2005

Artikeln publicerades i Dagens Nyheter den 16 december 2006.

To the top