Stipendium för två deltagare i CODESRIA-program sommaren 2012

CODESRIA (The Council for the Development of Social Science Research in Africa) anordnar programmet '2012 Governance Institute: African Governance and Gender: From a Politics of Representation to a Politics of Transformation'
i Dakar, Senegal 23 juli - 11 augusti 2012.

NAI kommer att genom bidrag från Sida kunna stipendiera två av CODESRIA antagna deltagare från svenskt universitet/högskola. Klicka här för mer information om CODESRIA-programmet.
Kontaktperson på Nordiska Afrikainstitutet: Tania Berger
Sista ansökningsdatum: 6 maj 2012

To the top