Ny bok uppmanar till debatt

"Den Trebenta Pallen: afrikanska utmaningar och Europas ansvar" heter en ny faktabok av Joe Frans och Pär Granstedt. Syftet med boken är att stimulera till diskussion om Europas förhållande till en kontinent som spelar en viktig roll i den globala utvecklingen. Författarna ställer frågan om Afrikas tillväxt kommer att ske på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt.

Boken ger en bakgrund till dagens problem och utmaningar och belyser de handlingsalternativ som finns. Dessutom tar boken upp vilken roll Europa kan spela, och hur Europa, på Afrikas villkor, kan bli en del av lösningen på Afrikas problem.

Titeln på boken kommer från den kenyanska fredspristagaren Wangari Maathai. Hon använde den traditionella afrikanska trebenta pallen som en symbol för vilka förutsättningar som krävs för att ett afrikanskt samhälle ska fungera. Det första benet representerar god hushållning av naturresurser och en känsla av ansvar. Det andra en demokratisk stat och mänskliga rättigheter. Det tredje benet står för fred.

Pär Granstedt har varit ledamot i Riksdagen och har också varit ledamot i Sidas styrelse och sakkunnig i Utrikesdepartementet. 1984 grundade han tillsammans med ett antal europeiska parlamentariker, organisationen AWEPA (the Association of European Parliamentarians with Africa).

Joe Frans föddes 1963 i Takoardi, Ghana. Hans expertområde är information och media, med särskild inriktning på Afrika. 2002-2006 var han ledamot i Sveriges Riksdag och 2004-2009 ledde han en arbetsgrupp inom FN:s Kommission för Mänskliga Rättigheter.

To the top