Stort stöd till NAIs forskning

Under 2011 har Nordiska Afrikainstitutet fått fyra forskningsansökningar beviljade av Sidas forskningsråd, Vetenskapsrådet och Formas. Totalt rör det sig om 13.7 miljoner kronor i externt forskningsstöd.  

– Institutets omorganisation av forskningen börjar nu ge tydliga resultat. Spridningen är god mellan institutets olika forskningsområden. Det här tillför institutet nya forskare och resurser, NAIs direktör Carin Norberg.

Forskaren Kjell Havnevik, som leder NAI:s agrara forskningskluster, beviljades nyligen drygt 5.6 miljoner SEK i forskningsstöd till ett treårigt projekt om storskaliga jordbruksinvesteringars effekt på människors tillgång till mark och matsäkerhet i Afrika. I projektet ingår även forskarna Linda Engström och Lennart Salomonsson vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) samt Jumanne Abdallah vid Sokoine University of Agriculture, Morogoro, Tanzania. Forskningsrådet Formas bidrar med drygt 3 miljoner och Sidas forskningsråd med 2.6 miljoner SEK.

Forskaren Mats Utas, ledare för NAI:s konfliktkluster, har beviljats 4.5 miljoner SEK från Vetenskapsrådet till ett projekt under 2012-2014 med fokus på Sierra Leone, Liberia och Mali. Tillsammans med Mimmi Söderberg Kovacs (Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet), som är projektledare, och Johanna Söderström (Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet) kommer han att genomföra projektet ”Mellan patronpolitik och demokratisering: Lokala uppfattningar och individens roll i valrelaterat våld”. Mats Utas är också svensk koordinator för det nyligen bildade nordiska nätverket för forskning om barn- och ungdomar i Afrika, som beviljats närmare 1.2 miljoner SEK av NordForsk för perioden 2012-2014.

NAI:s urbana forskningskluster har beviljats 3.6 miljoner SEK av Sidas forskningsråd för det treåriga projektet ”Urban imaginaries and socio-economic exclusion”.  Projektet, som leds av Ilda Lindell, genomförs i samarbete mellan NAI:s urbana forskningskluster och forskare vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

– Vissa urbana visioner i dag vill omvandla bilden av den afrikanska staden från kaos och förfall till en av en ordningssam, framgångsrik stad i världsklass. Projektet undersöker hur strategier som söker ordna och modernisera staden påverkar marginaliserade gruppers möjligheter i staden, hur dessa grupper agerar för att motverka negativa konsekvenser samt deras egna drömmar och visioner om staden, säger Ilda Lindell, ledare för det urbana klustret vid NAI.

To the top