GF - Svenska

Global.Finland - utvecklingsfrågor och global fostran

Slutade uppdateras 2014-06-30. Webbplats från Utrikesministeriet i Finland. Information om demokrati, mänskliga rättigheter, klimatförändring, handel, utbildning, fattigdom, landsbygdsutveckling, migrationen och utveckling, jämställdhet, hälsa, hiv/aids, miljö, konflikter i olika afrikanska länder och mycket mer. Särskild information/ingång för skolor och lärare.
 

To the top