AHO2 - Swe

Afrika har ordet - en fotoutställning

Bilder på 20 av de afrikanska författare som besökte Bokmässan i Göteborg 2010 och som representerar en ny generation afrikanska författare. Foto av den svensk-moçambikiske fotografen Sérgio Santimano och författarpresentationerna av Anita Theorell.

To the top