Svetan - swe

SVETAN - Svensk-Tanzaniska föreningen

SVETAN bildades 1968. Föreningen är till för alla som är intresserade av Tanzania och dess utveckling och är en religiöst och politiskt obunden ideell förening. Den har tre syften: Att stödja Tanzanias utvecklingssträvanden; Att verka för fördjupade förbindelser mellan våra två länder; Att sprida kännedom om Tanzania i Sverige.
 

To the top