100 vägar till Afrika

100 vägar till Afrika

Webbplatsen bygger på boken 100 vägar till Afrika. En introduktion till modern afrikansk skönlitteratur skriven av Barbro Norström Ridæus och utgiven av Nordiska Afrikainstitutet 1995.

Mer än hundra till svenska översatta verk av 49 afrikanska författare beskrivs utförligt. Det äldsta verket är från 1948, det yngsta från 1993. De tillhörande författarbiografierna tar även upp de viktigaste av författarens övriga verk. I nätupplagan 2003 har författarbiografierna uppdaterats med senare verk och andra nya uppgifter. Boken innehåller också en inledning med historik och en artikel om négrituderörelsen.


Länkar


© Barbro Norström Ridæus och Nordiska Afrikainstitutet, 1995 och 2003. Omslagsbild och sidhuvud: Teresa Gullberg
Webbplatsen skapad 2003 (library@nai.uu.se). Senast ändrad 2006-12-06