Almedalen week 2015

The tradition of the political week in Almedalen, Visby, started in 1968. Olof Palme, prime minister at that time, spoke from the back of a lorry at Kruttornet, Almedalen in Visby. The political speeches of the early years have developed into Sweden’s biggest political meeting place which, via democracy and openness, gives everyone who wants to debate social issues the opportunity to take part.

The program below is only available in Swedish.

NAI-invitation to Almedalen (pdf opens in new window).

 

More information about Almedalen (website opens in new window).

Liberia och vägen mot fred, säkerhet och utveckling

Se evenemanget på Bambuser (öppnas i nytt fönster).

Måndagen den 29 juni kl.14.00-14.45
Plats: Donnersgatan, Sverige i Världen
Moderator: Marika Griehsel
Arrangör: Folke Bernadotte Academy
Språk: svenska

Den sista ebolapatienten är utskriven, men utmaningarna är många i Liberia. 6 av 10 liberianer lever under fattigdomsgränsen och sexuellt våld är ett av de vanligaste brotten. Med utbredd misstro mot institutioner och höga korruptionsnivåer – hur skapas förtroende mellan stat och medborgare igen?

Medverkande:
Lisa Ljungström, projektledare, Folke Bernadotte Academy
Ewa Werner-Dahlin, avdelningschef Asien Nordafrika och humanitärt bistånd, Sida
Claes JB Löfgren, journalist som rapporterat från flera kris- och konfliktområden bla Liberia och Ukraina.
Mats Utas, forskare med fokus på konfliktfrågor och Liberia, Nordiska Afrikainstitutet - KUNDE TYVÄRR EJ MEDVERKA

"Somalia, Mali och sedan..? Vem ska skapa fred i framtidens Afrika?"

Måndagen 29 juni, kl. 16.00-16.45
Plats: Sverige i Världen
Arrangör: Nordiska Afrikainstitutet och Försvarshögskolan
Moderator: Marika Griehsel

Att arbeta för fred och säkerhet i Afrika är komplicerat, men det går att se mönster och identifiera framtida hot. Frågan är också vem som ska ha ansvaret för att försvara fred och säkerhet, vem som ska utföra insatserna på marken och vem som ska ta hand om drabbade människor och samhällen.
 
Medverkande:
Linnéa Gelot, forskare, Nordiska Afrikainstitutet:
Talar om Afrikanska Unionens respektive FN:s roll. Politiska implikationer, komparativa fördelar, etiska problem.
Karl Sörenson, forskare, Försvarshögskolan: Talar om vilken sorts väpnade konflikter man kan förvänta sig i Afrika i framtiden.
Panelmedlem #3: ännu ej bekräftad.

Mali – en säkerhetspolitisk lägesbild

Onsdagen den 1 juli, kl 18:00-18:45
Arrangör: Folk och Försvar och Nordiska Afrikainstitutet
Plats: Försvarspolitisk arena, S:t Hansgatan 11, Visby
Moderator: Fredrik Müller-Hansen, Folk och Försvar.

Sedan våren 2015 verkar ett svenskt underrättelseförband i Mali som en del av FN-insatsen MINUSMA. Redan i juli 2012 konstaterade FN:s säkerhetsråd att situationen i Mali utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet. Hur är situationen i Mali idag och hur stora är möjligheterna att FN-uppdraget når framgång?

Panel:
Mats Utas, forskare i konfliktfrågor, Nordiska Afrikainstitutet - ERSÄTTS av Ole Martin Gaasholt
Göran Mårtensson, insatschef, Försvarsmakten
Åsa Lindestam (S), vice ordförande försvarsutskottet
Kerstin Lundgren (C), ledamot utrikesutskottet. 

Kopplingen mellan IS och Boko Haram – bristande internationell respons

Torsdag 2 juli, kl. 10.00-11.30
Plats: fartyget Sigrid, hörsalen
Moderatorer: Anna Wieslander, UI och Minou Sadeghpour, Folk och Försvar.
Arrangör: Folk och Försvar, Utrikespolitiska Institutet, UI

Den militanta islamistorganisationen Boko Harams uttalade lojalitet till IS under våren har resulterat i en våg av spekulationer. Vad innebär de tätare banden mellan de båda islamistgrupperna? Hur kan en till synes handfallen omvärld agera för att få stopp på deras framfart och utbredning?

Medverkande:
Henrik Angerbrandt, doktorand, Nordiska Afrikainstitutet.
Björn Fägersten, forskare, UI
Linda Nordin, generalsekreterare, FN-förbundet
Per Jönsson, associerad redaktör, UI

Är vi på rätt väg när det gäller flickors rättigheter?

Fredag 3 juli kl. 09.20-10.20

Moderator: David Isaksson, Global Reporting
Plats: Gotlands Konstmuseum, plan2, Barnrättstorget, St. Hansgatan 21.
Språk: engelska
Arrangör: Hungerprojektet

Hur ser det ut med flickors rättigheter inom den globala utvecklingsagendan? Vad har gjorts och vilka utmaningar står vi inför i Sverige, EU och globalt? Om flickors rättigheter i post-2015 agendan med utvecklingen i Indien som exempel.

Medverkande:
Atakilte Beyene, forskare, Nordiska Afrikainstitutet.
Ruchi Yadav, vice VD, Hungerprojektet, Indien.
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Sida.
Hannah Stanton, ungdomsdelegat, WAGGGS.

To the top